Głównym celem realizowanego w latach 2008 – 2011 międzynarodowego projektu pod nazwą Via Regia Plus  - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III było wdrożenie kluczowych postanowień wypracowanej wcześniej strategii rozwoju przestrzennego dla obszarów leżących w pasie III Europejskiego Korytarza Transportowego biegnącego od Berlina i Drezna przez południowe tereny Polski aż do zachodniej części Ukrainy.

Jednym z partnerów projektu była Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., która postawiła sobie za cel realizację następujących zadań:

-  wsparcie rozwoju lotnisk lokalnych jako uzupełnienie istniejącego systemu transportowego,

-  aktywizację potencjału turystycznego na pograniczu Polski, Czech i Słowacji.

Rezultaty projektu zrealizowane przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A.: 

 1. Koncepcje modernizacji i rewitalizacji 4 lotnisk lokalnych: w Kaniowie, Częstochowie, Bielsku
  - Białej, oraz w Rybniku
 2. Analiza kierunków potencjalnego rozwoju sieci lotnisk lokalnych w Polsce
 3. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska – Czechy
  – Słowacja

Osiągnięcie rezultatów projektu możliwe było dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Partner Wiodący:

Urząd Miejski Wrocławia                                                                                                                 
Biuro Rozwoju Wrocławia                                                                                                                
50-030 Wrocław, ul. Świdnicka 53                                                                                                    
tel.: +48 71 777 86 61                                                                                                                     

www.bip.um.wroc.pl

Partnerzy projektu:

 1. Urząd Miasta Krakowa
 2. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach
 3. Miasto Gliwice
 4. Miasto Opole
 5. Województwo Dolnośląskie
 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii / Niemcy
 7. Ministerstwo Budownictwa i Transportu Turyngii / Niemcy
 8. Senat Miasta Berlina - Wydział ds. Urbanizacji / Niemcy
 9. Miasto Leipzig / Niemcy
 10. Miasto Drezno / Niemcy
 11. Miasto Koszyce / Słowacja
 12. Agencja Rozwoju Regionalnego Koszyc / Słowacja
 13. Rada Miasta Lwowa / Ukraina

Strona internetowa projektu:
www.viaregiaplus.eu